Cookies & Disclaimer

DISCLAIMER
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
– de eigenaar: de eigenaar van de website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de content: alle in de website aanwezige inhoud.

 

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

COOKIES
Deze site gebruikt op dit moment geen cookies.

 

Over cookies
Cookies zijn kleine bestanden die jouw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op je eigen computer. Een cookie slaat niet je naam, adres en leeftijd op en ook andere persoonlijke gegevens bewaart een cookie niet. Cookies onthouden alleen je voorkeuren en je interesses op basis van je surfgedrag. Met die informatie kunnen adverteerder en website beheerders voor jou interessante advertenties plaatsen. Bovendien voorkomen cookies dat je steeds dezelfde advertenties ziet.
Volgens artikel 11.7a van de telecomwet zijn alle Nederlandse websites vanaf 5 juni 2012 verplicht om bezoekers informatie te geven over cookies en toestemming te vragen om dergelijke cookies te mogen gebruiken. Er is nog veel onduidelijkheid over de precieze uitwerking van deze wet. Erik Kluijver volgt de ontwikkelingen rond de cookie wetgeving en zal zo nodig maatregelen treffen.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die advertenties aan je vertonen. Deze cookies kun je centraal verwijderen via ‘your online choices’. Deze cookies worden dan niet bij een website van een derde terug geplaatst. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de help-functie van jouw browser.