18+ Woon en behandelgroepen

18carroussel


Op het moment dat jongeren 18 worden stopt de jeugdzorg vaak met het bieden van behandel-/ en verblijfsplekken of sluiten deze niet goed aan bij wat een jongere nodig heeft. Omnis Zorg gelooft erin dat door een kleinschalige behandelvoorziening, waar naast behandeling en werk ook sport en bewegen belangrijk is, te creëren jongeren zich kunnen ontwikkelen. Ook hier gaan we uit van de individuele hulpvraag van de jongeren en indien belangrijk ook zijn of haar systeem.

 

De woon en behandelgroepen zijn 24 uurs voorzieningen. Zoals vanzelfsprekend zijn ook binnen deze voorzieningen veiligheid, onvoorwaardelijkheid en acceptatie kernbegrippen van waaruit we werken. Tevens werken we, zoals bij alle producten die Omnis Zorg biedt, met een multidisciplinair team.

Omdat we zorg op maat bieden zijn er geen exclusie criteria. Welk verleden je ook hebt, of op welk niveau je ook functioneert, voel je vrij om met ons in gesprek te gaan om te kijken of we je kunnen bieden wat je nodig hebt.