6 weekse behandelgroep jongeren + systeem

6-weeksecarrousel


Intensieve 6 weekse behandelgroep voor jongeren en zijn of haar systeem. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de vele opnames en behandelingen niet het resultaat hebben opgeleverd welke vooraf gewenst waren. Er zijn ook situaties waarbij een uithuisplaatsing dreigt of waarbij de thuissituatie onhoudbaar dreigt te worden.

 

Omnis Zorg biedt in deze situaties een uitkomst met een zeer intensief kortdurend behandelprogramma voor jongeren en zijn of haar systeem. De kracht van het programma ligt in de combinatie van de kleinschaligheid van het project, de groepsbehandelingen, de individuele behandelingen, de sport en het bewegen, de zinvolle vrijetijdsbesteding door middel van ervaringsleer en het intensief betrekken van het systeem.
Het programma wordt aangeboden op een veilige rustige plek in het Zuiden van het land. Het is voor een jongere een essentiële voorwaarde om zich veilig te voelen. Wij vinden het van groot belang dat de jongeren die bij ons komen ervaren dat ze zichzelf mogen zijn en zich welkom voelen. Ongeacht een afkomst en geschiedenis.

 

Samen met de jongeren en zijn of haar systeem maken we een plan hoe de behandelingen er uit komen te zien. Een plan individueel voor de jongere, individueel voor zijn of haar systeem en gezamenlijk: de jongere en het systeem.

De behandelingen die wij bieden zijn zoveel mogelijk ‘evidence based’ en worden gegeven door ervaren, geregistreerde behandelaren. Zoals bij alle producten van Omnis Zorg het geval is wordt ook hier multidisciplinair gewerkt.

 

De behandeling duurt in principe 6 weken, op maat kan er indien nodig gekozen worden voor een verlening van nogmaals zes weken en wordt er indien nodig een nazorg traject verzorgd. De groepsgrote is maximaal 8 jongeren.

 

Omdat we zorg en een programma op maat bieden zijn er geen exclusie criteria, bij elke jongere willen we individueel kijken of de intensieve 6 weekse behandelgroep passend is.

 

Indien u nog vragen heeft neem gerust contact met ons op.