Consultatie en diagnostiek teams


Teams die werken met jongeren en jong volwassenen kunnen vastlopen op het gedrag dat de jongere of jong volwassene en/ of de groep laat zien. Groepsdynamiek is een ingewikkeld gegeven dat altijd aanwezig is op de leef- en behandelgroepen. Hierdoor kunnen ingewikkelde situaties ontstaan die veel vragen op roepen. Omnis Zorg heeft voor deze teams een passend op maat gemaakt aanbod.

 

Onze consultatie en diagnostiek teams bestaan uit psychiaters, SPV ers, gedragswetenschappers, managers, teamleiders, senior coaches, senior groepsleiders coaches on the job en trainers.

 

We werken altijd multidisciplinair omdat we erin geloven dat door het combineren van verschillende expertises we een zo compleet mogelijk beeld kunnen schetsen. Daarmee kunnen we een volledige mogelijke analyse doen om de teams en/ of individuele werkers zo goed, snel en effectief mogelijk te kunnen consulteren en adviseren. Indien nodig kan daarop aansluitend, een aanbod gedaan worden vanuit Omnis Zorg dat volledig aansluit op deze specifieke situatie.

 

Aan de hand van de analyse kunnen we in overleg met de betrokkenen tot inzichten en adviezen komen. Onze voorkeur heeft het echter om ‘’on the job’’ te begeleiden, observeren en ondersteunen omdat onze ervaring is dat dat het meest effectief is.

 

Mochten er situaties zijn waarin wij iets kunnen betekenen of als er behoefte is aan overleg neem gerust contact op.