Eos

eoscarrousel


EOS, de aanpak van PTSS en trauma gerelateerde problematiek bij vluchtelingen (gezinnen) wordt uitgevoerd door twee zorgaanbieders. Omnis Zorg en PSYTREC. Beide met ieder hun eigen expertise, maar ook met een gemeenschappelijke visie op de zorg aan getraumatiseerde vluchtelingen en hun gezinnen. De combinatie van deze twee zorgaanbieders zorgt voor een totaalconcept. Schotten tussen volwassenzorg en zorg voor jeugd en gezin vallen weg. Zo ook die tussen individuele en systeemtherapieën, daarnaast worden ook professionals getraind en geïnformeerd zoals wijkteams en leerkrachten op scholen. Ernstige PTSS wordt intensief behandeld. Tegelijk wordt het gezin intensief begeleidt en getraind, waar nodig worden andere psychische ziektebeelden behandeld. Door deze aanpak zullen hoge kosten in de toekomst voorkomen worden.

 

Het INTENSIVE8 PTSS-behandelprogramma van PSYTREC is gericht op kortdurende, intensieve behandeling van PTSS. PSYTREC zet in op een totaalprogramma waarin alle trauma’s aangepakt worden. Dat maakt het INTENSIVE8 PTSS-behandelprogramma ook buitengewoon geschikt voor complexe PTSS. Het INTENSIVE8 behandelprogramma bestaat uit 3 onderdelen:

 

  • 1. Therapeutische sessies van 90 minuten (2 x per dag/ 1 x Imaginaire Exposure en 1 x EMDR). Deze sessies zijn individueel;
  • 2. Een sport en bewegingsprogramma buiten de sessies om. Deze zijn groepsgewijs;
  • 3. Psycho-educatie in de avonduren. Deze zijn ook groepsgewijs.

 

In 2 x 4 dagen (gedurende twee opvolgende weken) is de cliënt intern op locatie in behandeling. Tussentijdsgaat hij of zij 3 dagen naar huis. Voorafgaand aan het behandelprogramma krijgt de cliënt huiswerkopdrachten. Hiermee kan de cliënt zelf kennis bijhouden en aan inzichten werken.

 

Wanneer een ouder van een gezin in therapie is bij PSYTREC op locatie biedt Omnis Zorg een passend en zeeressentieel programma aan voor de achterblijvers. Vluchtelingen komen veelal niet alleen. Het gezin waarmee zij gekomen zijn vormt de basis voor verdere groei en ontwikkeling. Een basis waarmee ze zich kunnenontwikkelen en ontplooien in de Nederlandse samenleving.

 

Het programma van Omnis Zorg richt zich ook op PTSS, maar dan bij de achterblijvers. Zij leren hoe zij moeten omgaan met een PTSS, ze krijgen inzichten. De achterblijvers worden ook meegenomen op het gebied van opvoedvraagstukken, het positioneren van de ouder in hun opvoedrol en het behandelen van andere psychische ziektebeelden dan PTSS. Het programma van Omnis Zorg verstevigt het succes van PSYTREC. Het zorgt ervoor dat het systeem als systeem door kan gaan, kan participeren in de maatschappij, dat wijkteams worden onderricht en dat er wordt overgedragen aan hen. Het programma geeft docenten in het onderwijs aan vluchtelingen handvatten. Dit alles om binnen een zeer intensieve en korte tijd, een zo groot mogelijk resultaat neer te zetten. Hiermee kunnen de betreffende gezinnen en gemeenten succesvol en met minder kosten verder.